910 Νηλέας

Σειρά

ARTIKA

Διάσταση φύλλου

3660mm x 1830mm

Διαθέσιμα πάχη

8mm, 16mm, 18mm, 25mm

Υφή

Π8

Διαθέσιμα ABS

22/0.8, 28/0.8