302 Άραχθος

Σειρά

STANDARD

Διάσταση φύλλου

3660mm x 1830mm

Διαθέσιμα πάχη

8mm, 16mm, 18mm, 25mm

Υφή

Π1

Διαθέσιμα ABS

22/0.8, 28/0.8