Ταμπλαδόφυλλο Skin 503

Ύψος

220cm

Πάχος

3,4cm

Φάρδος

67, 77, 87, 97mm